Καρναβάλι Ηρακλείου

Αράπηδες 4
Αράπηδες 4
Αράπηδες 3
Αράπηδες 3
Αράπηδες 2
Αράπηδες 2
Αράπηδες 1
Αράπηδες 1