Κίνα 2010

Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 1
Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 1
Σινικό τείχος 2
Σινικό τείχος 2
Σινικό τείχος 1
Σινικό τείχος 1
Μοναχοί σε εργασία 1
Μοναχοί σε εργασία 1
Μοναχοί σε εργασία 2
Μοναχοί σε εργασία 2