Κίνα 2010

Αναμονή
Αναμονή
Μοναχός στο Θιβέτ
Μοναχός στο Θιβέτ
Υπαίθριο εμπόριο 3
Υπαίθριο εμπόριο 3
Διαλογή
Διαλογή
Γρήγορο φαγητό 2
Γρήγορο φαγητό 2
Υπαίθριο εμπόριο 2
Υπαίθριο εμπόριο 2
Δουλεύοντας στα χωράφια 2
Δουλεύοντας στα χωράφια 2
Δουλεύοντας στα χωράφια 1
Δουλεύοντας στα χωράφια 1
Υπαίθριο εμπόριο
Υπαίθριο εμπόριο
Γρήγορο φαγητό
Γρήγορο φαγητό
Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 3
Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 3
Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 2
Βροχερό απόγευμα στην Κίνα 2