Κίνα 2010

Κινέζικο ζευγάρι
Κινέζικο ζευγάρι
Απαγορευμένη πόλη 2
Απαγορευμένη πόλη 2
Απαγορευμένη πόλη 1
Απαγορευμένη πόλη 1
Πωλήτρια εισιτηρίων
Πωλήτρια εισιτηρίων
Ράφτης
Ράφτης
Siesta
Siesta
Χειρωνακτική εργασία
Χειρωνακτική εργασία
Συνάντηση
Συνάντηση
Ξυλουργός
Ξυλουργός
Εκτός υπηρεσίας
Εκτός υπηρεσίας
Υπαίθριο εμπόριο
Υπαίθριο εμπόριο
Ονειρικές αντανακλάσεις 2
Ονειρικές αντανακλάσεις 2