Κίνα 2010

Σινικό τείχος 3
Σινικό τείχος 3
Κινέζος ηθοποιός
Κινέζος ηθοποιός
Προετοιμάζοντας το γεύμα
Προετοιμάζοντας το γεύμα
Μουσικός δρόμου
Μουσικός δρόμου
Κινέζικο σόου 7
Κινέζικο σόου 7
Κινέζικο σόου 6
Κινέζικο σόου 6
Κινέζικο σόου 5
Κινέζικο σόου 5
Κινέζικο σόου 4
Κινέζικο σόου 4
Κινέζικο σόου 3
Κινέζικο σόου 3
Κινέζικο σόου 2
Κινέζικο σόου 2
Κινέζικο σόου 1
Κινέζικο σόου 1
Πίσω από τα γυαλιά
Πίσω από τα γυαλιά